Kdo smo

Spletna stran je namenjena edukaciji laične in strokovne javnosti o pomenu ohranjanja zdravja ledvic, preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju različnih vzrokov ledvične okvare ter zdravljenju kronične ledvične bolezni. Zloženke lahko uporabniki natisnejo v izobraževalne namene, ni pa dovoljeno gradiva kakorkoli spreminjati.

Uredniki:

Damjan Kovač, Jelka Lindič, Andrej Škoberne

Slovensko nefrološko društvo – Slovensko zdravniško društvo